SŁÓW KILKA O ADAPTACJI DO PRZEDSZKOLA

OSWAJAJ Z ROZSTANIEM

 • Przyzwyczajaj dziecko do przebywania pod opieką innych dorosłych
 • Pozwól dziecku nawiązywać samodzielne kontakty z innymi dziećmi

ZAINTERESUJ PRZEDSZKOLEM

 • Czytaj wspólnie książki o przedszkolu, opowiadaj
 • Przechodź obok naszego przedszkola – pokazuj, rozmawiaj pozytywnie

UCZ SAMODZIELNOŚCI

 • Doskonal umiejętności samoobsługowe: mycie rąk, buzi, ucz korzystania z toalety i sygnalizowania potrzeb, samodzielnego jedzenia z użyciem sztućców, picia z kubeczka, ubierania i rozbierania się, zakładania obuwia /kapcie powinny być na gumowym spodzie/, …  
 • Wspólnie z dzieckiem zapakuj worek z ubraniami na zmianę, podpisz worek i wszystko, co w nim będzie na metkach – jest to potrzebne, gdy ubranka są takie same lub dziecko nie potrafi samo ich rozpoznać – bawcie się w zagadki – uczcie pamięci i rozpoznawania własnej odzieży
 • Do drugiego worka – większego – zapakuj poduszeczkę i kocyk do odpoczywania po obiedzie – podpisz – ucz wkładania i wyjmowania z worka
 • Dopilnuj, by strój zakładany do przedszkola był wygodny – bez zbędnych guzików, sznurków, czy zamków – taki, aby dziecko mogło sobie poradzić samo lub z niewielką pomocą  

OKAŻ SPOKÓJ

 • Przy rozstaniach bądź pewny siebie, uśmiechnięty – to doda dziecku otuchy
 • Okazuj wyłącznie pozytywne uczucia – negatywne przenoszą się na dzieci

MÓW PRAWDĘ

 • Informuj dziecko, kto i kiedy odbierze je z przedszkola
 • Stosuj zrozumiałe dla dziecka odnośniki, np.: „Przyjdę po obiedzie”

SKRACAJ ROZSTANIE

 • Żegnaj się z dzieckiem z czułością, ale zdecydowanie i jak najkrócej
 • Ustal własny sposób pożegnania np. „mama idzie do pracy, ty do przedszkola – zobaczymy się po obiedzie – kocham cię – buziak”
 • W pierwszym okresie – lepiej, gdy przyprowadza dziecko osoba o mocnych emocjach własnych, z pogodnym nastawieniem
 • Nie ulegnij pokusie zawrócenia do domu nawet, gdy dziecko płacze – gdyby płacz trwał inaczej, dłużej niż zwykle u innych dzieci – damy znać

MYŚL POZYTYWNIE

 • Potraktuj rozłąkę, jako coś naturalnego i chwilowego – rozumiemy, że może być Ci ciężko – jesteśmy po to, aby pomóc – może to trochę pocieszy – wielu z nas było w podobnej sytuacji wcześniej – daliśmy radę!  
 • Powiedz dziecku, co będziesz robić, gdy ono będzie się bawiło z rówieśnikami w przedszkolu
 • Bądź cierpliwy, każda adaptacja trwa – jedna krócej, inna dłużej – problem może powracać po dłuższych nieobecnościach – jest to normą

PO PRZEDSZKOLU WYCISZ EMOCJE DZIECKA

 • Lepiej będzie, jak przygotujesz się na trudne powitanie, możliwy płacz, gdy Cię zobaczy – to emocje  
 • Daj dziecku czas na ochłonięcie po odbiorze – mocno przytul i nic nie mów  
 • Chwile po przedszkolu wykorzystaj na spacer, wspólną zabawę – jeśli dziecko nic nie mówi, nie wyciągaj informacji – przyjdzie czas, że zacznie mówić samo – spokojnie – rozmawiaj o przyjemnościach, niekoniecznie związanych z przedszkolem

CHWAL I DOCENIAJ

 • W obecności dziecka przekazuj najbliższym wyłącznie informacje o jego pozytywnym zachowaniu w przedszkolu
 • Nie okazuj zdziwienia, jeśli pojawią się zachowania, z których dziecko już wyrosło – nie komentuj, nie karć, nie oceniaj – to stres   

ZAUFAJ NAUCZYCIELOM

 • Przekaż przyszłym opiekunom wszelkie, niezbędne  informacje o potrzebach dziecka
 • Pomóż stworzyć komfortowe warunki do adaptacji – bądź w kontakcie – ale nie oczekuj, że panie znajdą czas na rozmowę, gdy muszą opiekować się innymi dziećmi – umów się na spotkanie – przy przyprowadzaniu, czy odbiorze pytaj krótko o sprawy organizacyjne
 • Słuchaj podpowiedzi i dobrych rad – tu pracują fachowcy – możesz prosić o wsparcie, jeśli czegoś nie wiesz, nie rozumiesz, chcesz się prosić o pomoc, … możesz umówić się na spotkanie

WSPÓŁDZIAŁAJ

 • Postaraj się przyjąć proponowane przez specjalistów  rozwiązania i postawy
 • Dziel się z nauczycielami niepokojami, obserwacjami i osiągnięciami dziecka
 • Informuj o problemach różnego typu, gdyż wiele z nich może przenosić się na zachowanie dziecka

ZACHOWAJ STAŁY RYTM DNIA

 • Wstawaj wcześniej, zachowaj spokój, pozytywną atmosferę
 • Przyprowadzaj i odbieraj dziecko o stałych godzinach
 • Rano przyjdź wcześniej, gdy w przedszkolu nie jest jeszcze gwarno – gdy wszyscy wchodzą o tej samej lub zbliżonej godzinie – jest trudniej poświecić czas na dziecięce problemy, czy zamienić słowo
 • Nie przychodź na ostatnią chwilę – rano będzie mieć jeszcze czas na wspólną zabawę z rówieśnikami a popołudniu będzie wyczekiwać Twojego przyjścia, gdy zostanie już samo
 • Przemyśl godziny odbioru w pierwszym okresie pobytu w przedszkolu – naszym zdaniem najlepiej znasz swoje dziecko i wiesz co będzie najlepsze  – jeśli nie jesteś pewien – zapytaj, jak to widzą nauczyciele