Zajęcia dodatkowe

  • Język angielski – we wszystkich grupach wiekowych, dostosowane do możliwości dzieci: środy, czwartki, piątki
  • Zajęcia muzyczne – raz w tygodniu w grupach dzieci 4,5,6 letnich
  • TUS – zajęcia emocjonalno – społeczne – raz w tygodniu we wszystkich grupach wiekowych
  • Zajęcia z zakresu terapii logopedycznej – zgodnie z potrzebami dzieci, w szczególności dzieci najstarsze
  • Zajęcia korekcyjno – kompensacyjne – zgodnie z potrzebami dzieci, 
  • Zajęcia rewalidacyjne – zgodnie z potrzebami dzieci,
  • Wczesne wspomaganie rozwoju – zgodnie z potrzebami dzieci, na wniosek rodzica 
  • Katecheza – dzieci 5 6 letnie – zajęcia dobrowolne