Jak pracujemy...

W naszym przedszkolu podejmowane działania skupiają się na dziecku, jego wychowaniu oraz prawidłowym, wszechstronnym rozwoju. Każdego dnia staramy się realizować konfucjańskie przysłowie: „Powiedz mi, a zapomnę, pokaż mi, a zapamiętam, pozwól mi zrobić, a zrozumiem”, poprzez realizację metod aktywizujących pozwalających na doświadczanie, przeżywanie, samodzielne uczestniczenie w zabawie i działaniu.

Nauczyciele w codziennej pracy ustalają następujące priorytety:

 • cel dla dziecka musi być jasny i bliski
 • uwzględniać jego potrzeby i zainteresowania
 • bazować na poczuciu bezpieczeństwa
 • szanować prawo do błędu
 • uwzględniać emocje
 • dostarczać wsparcie, informację zwrotną
 • brać udział w planowaniu i podejmowaniu decyzji
 • odczuwać satysfakcję
 • mieć poczucie sprawczości
 • dostrzegać zaangażowanie, a nie tylko efekt
 • dawać możliwość realizacji własnych pomysłów
 • czyli – budować poczucie własnej wartości 

Bazujemy na spontanicznym działaniu ludzkiego intelektu. Wykorzystujemy trzy podstawowe zasady:

 • obserwację,
 • wolność wyboru,
 • przygotowanie środowiska.

Tworzymy sytuacje dnia codziennego, których formą planowania jest projektowanie sytuacji edukacyjnych dostosowanych do potrzeb dzieci. Dajemy możliwość  działania, doświadczania, odkrywania, czas i szansę na samodzielne rozwiązywanie problemu, pomagamy w rozwiązaniu sporu oraz próbujemy uczyć komunikatów typu „ja”. Wpływamy na zachowanie dając przykład prawidłowego postępowania, uczymy szacunku dla drugiego człowieka.

Przestrzegamy zasadę konsekwencji w wychowaniu, która jest niezmiernie ważna dla uzyskiwania właściwych efektów wychowawczych. Stawiamy granice akceptowanego zachowania, tłumaczymy, co jest dobre, a co złe. Uczymy poszanowania dobrej zabawy, odpoczynku kolegów, dbania o wspólną własność, bezpiecznego zachowania wobec siebie i innych, zdrowej współrywalizacji.

Co nas wyróżnia...

Organizujemy wiele przedsięwzięć i projektów, w tym: „Dzień Przedszkolaka”, „Dzień Chłopaka”, „Święto sałatki owocowej”, „Pasowanie na Przedszkolaka”, „Święto Pluszowego Misia”, Mikołajki, Wigilia Przedszkolna, akcja WOŚP, „Dzień Przyjaźni na ulicy Przyjaźni”, Bal karnawałowy, Dzień Babci i Dziadka, „Dzień Kobiet i Kobietek”, Powitanie wiosny, „Poszukiwanie wielkanocnego zajączka”, „Dzień Rodziny”, Dzień Dziecka jako Dzień Pełen Niespodzianek, uroczyste pożegnanie dzieci odchodzących do szkoły,

 • prowadzimy szereg działań proekologicznych i prozdrowotnych, w tym: zbiórkę plastikowych nakrętek, baterii, puszek, odpadów do ponownego wykorzystania w projektach plastycznych „W Talentkowie”, prowadzimy „Zielone ogródki okienne”, akcje sadzenia kwiatów i krzewów na swoim terenie, porządkowanie terenu „Wiosenne lub Jesienne porządki”, itp.  
 • ozdabiamy przedszkole pracami wykonanymi przez naszych wychowanków „Galeria na oknie”, czy tematyczne wystawy plastyczne np. „Moja Pani z przedszkola”.
 • w ciągu roku szkolnego pracujemy z wykorzystaniem aplikacji Teams Microsoft Office 365, która służy do bezpośredniego kontaktu w ramach grupy. Jest to oficjalny kanał komunikacyjny naszego przedszkola. Każdy z rodziców z początkiem roku szkolnego, gdy po raz pierwszy przychodzi do nas, otrzymuje login i hasło dołączenia do grupy. Umieszczamy w niej wszystkie ważne informacje, ogłoszenia, podsumowania pracy, fotografie, filmiki, itp..  
 • jesteśmy organizatorami imprezy pod hasłem „Eko – spotkanie na leśnej polanie”, z zabawami proekologicznymi, wystawą plastyczną n/t „Śmieci mniej – Ziemi lżej” oraz modą ekologiczną,
 • od wielu lat organizujemy rajdy piesze po Puszczy Wkrzańskiej oraz wycieczki turystyczne po okolicy po hasłem „Przedszkole ma wychodne”,
 • prowadzimy zajęcia cykliczne „Czynności dnia codziennego”
 • organizujemy ciekawe zajęcia dodatkowe prowadzone przez specjalistów /opis w zakładce – „Zajęcia”/
 • włączamy się w liczne akcje charytatywne na rzecz: podopiecznych Ośrodka Pomocy Społecznej, polickiego hospicjum, bezdomnych zwierząt, chorych dzieci, …
 • prowadzimy punkty wypożyczania książek dla dzieci
 • preferujemy prozdrowotny styl wychowania, w tym zdrowy styl odżywiania
 • jesteśmy otwarci na pracę z dziećmi potrzebującymi dodatkowego wsparcia specjalistycznego.