KADRA

Kadrę naszego przedszkola tworzy zespół energicznych, kreatywnych osób, które towarzyszą swoim wychowankom każdego dnia.  Praca z dziećmi jest dla nas dużym wyzwaniem. Staramy się dostrzegać każde dziecko – z jego pierwszymi zainteresowaniami, jak i obserwowanymi problemami. Szanujemy wrodzone predyspozycje, przejawy uzdolnień, ale i kłopoty rozwojowe, którym staramy się sprostać wspomagając i ukierunkowując swoją pracę w celu aktywowania postępów naszych dzieci. Zatrudniamy zespół zaangażowanych w pracę specjalistów, co przyczynia się do lepszego poznawania wychowanków oraz umożliwia indywidualne podejście do każdego z nich.

Kadra przedszkola to również pracownicy administracji i obsługi, bez których nie ma mowy o sprawnie działającej organizacji. Wspólnie jesteśmy w stanie realizować wyznaczane cele i priorytety, doskonalić pracę placówki, w ogólnym kierunku „bycia dla dziecka i z dzieckiem”.

Stawiamy na edukację poszukującą, w której dokonujemy świadomych wyborów, w drodze wzajemnego współdziałania, zarówno w pracy z dziećmi, jak i współpracy z sobą. 

Kadra Kierownicza

Dyrektor przedszkola

Katarzyna Wróbel

Zastępca dyrektora

Elżbieta Sobczak

Administracja

Główny księgowy

Jolanta Łukasik

Sekretarz przedszkola

Kinga Zając

Nauczyciele Wychowawcy

Bajor Marta

Jezierska – Andruszko Elżbieta

Stec Katarzyna

Lewandowska Wioleta

Mruklik Aneta

Rycko Maja

Swoboda Edyta

Maj - Śliwińska Pamela

Górska Anna

Kałużna Dorota

Komsta Beata

Lewczuk Emilia

Mazurkiewicz Magdalena

Schwedt Marta

Sobczak Elżbieta

Kamińska Dorota

Lewandowska Magdalena

Łuczak Klaudia

Michalik- Gapys Katarzyna

Płudowska Agnieszka

Sochanowska Agnieszka

Majsak Sylwia

Nauczyciele Specjaliści

Bączyńska Beata

pedagog, specjalista wczesnego wspomagania rozwoju, zajęć emocjonalno-społecznych

Bik Sylwia

nauczyciel wspomagający

Iwańska Ewa

nauczyciel religii

Poleszak Anna

neurologopeda

Nowak Karolina

nauczyciel wspomagający

Szkocki Piotr

nauczyciel muzyki

Pińczuk – Kober Agata

nauczyciel języka angielskiego

Drozda Magdalena

nauczyciel wspomagający

Wróbel Katarzyna

pedagog terapeuta

Pracownicy kuchni

Bilik Paulina

pomoc kuchenna

Spychalska Marta

pomoc kuchenna

Śniecińska Agnieszka

szef kuchni 

Sarabura Magdalena

pomoc kuchenna

Pracownicy obsługi

Gajewska Ewelina

Jankowska – Muhlstein Agnieszka

Nowak Sylwia

Siemieniuk Agnieszka

Staszkiewicz Małgorzata

Frączek Dorota

Kaczor Krystyna

Ozimek Jadwiga

Sobol Jola

Szynal Beata

Kuchar Sylwia

Pegza Agnieszka

Tkachenko Svitlana

Wojdak Żaneta

Złotek Ewa

"Złote rączki"

Karol Mirosław

Kuderski Piotr