REKRUTACJA DO PRZEDSZKOLI NA ROK SZKOLNY 2022/2023

Szanowni Rodzice!

Rekrutacja do przedszkoli Gminy Police na rok szkolny 2022/2023 rozpocznie się dnia 14 marca 2022 r. i trwać będzie do dnia 25 marca 2022 r. 

W bieżącym roku, po raz pierwszy przyjmie charakter elektroniczny z wykorzystaniem przygotowanej w tym celu platformy. Przed wskazanym terminem zostanie Państwu udostępniona instrukcja obsługi oraz link do logowania. Rodzice będą mogli wprowadzić do systemu dane dziecka i dokonać rejestracji wniosku o przyjęcie do przedszkola.

Zarejestrowany wniosek będzie można: podpisać profilem zaufanym i przesłać w systemie rekrutacji razem z dokumentami potwierdzającymi spełnianie kryteriów do przedszkola pierwszego wyboru lub wydrukować, podpisać i złożyć osobiście w przedszkolu pierwszego wyboru.

Przed wypełnieniem wniosku należy zapoznać się z zasadami oraz harmonogramem rekrutacji. 

Osobom, które będą mieć kłopot z logowaniem, udostępniona będzie w  wyjątkowych sytuacjach możliwość papierowej formy składania wniosku na ustalonych formularzach. 

Obowiązujące kryteria o przyjęcie dziecka do przedszkola są ustalone w prawie oświatowym Państwa oraz w uchwale nr V/37/2015 Rady Miejskiej w Policach z dnia 24 lutego 2015 r. . Będą dostępne w platformie logowania. 

Formularze w wersji papierowej będą dostępne do druku na naszej stronie internetowej lub do pobrania osobiście w sekretariacie głównym przedszkola przy ul. Przyjaźni 1 od dnia 14 marca 2022 r.

Do druku należy dołączyć wszystkie niezbędne dokumenty potwierdzające stan opisany we wniosku.

Pytania, czy wątpliwości prosimy kierować pod nr telefonu: 91 3177 296 lub 507 079 060 lub pod adres mailowy: sekretariat@pp11wpolicach.pl