SŁÓW KILKA O ADAPTACJI DO PRZEDSZKOLA

Drogi Rodzicu! Jest jeszcze trochę czasu zanim Twoje dziecko stanie się przedszkolakiem – postaraj się przygotować go do tej roli, aby ułatwić mu adaptację:

 1. OSWAJAJ Z ROZSTANIEM
 2. Przyzwyczajaj dziecko do przebywania pod opieką innych dorosłych
 3. Pozwól mu nawiązywać kontakty z rówieśnikami
 4. ZAINTERESUJ PRZEDSZKOLEM
 5. Wypowiadaj się o przedszkolu pozytywnie
 6. Odwołaj się do własnych wspomnień
 7. Czytaj wspólnie książki o przedszkolu
 8. UCZ SAMODZIELNOŚCI
 9. Doskonal umiejętności samoobsługowe
 10. Wspólnie zapakuj worek z ubraniami na zmianę
 11. Dopilnuj, by strój zakładany do przedszkola był wygodny
 12. OKAŻ SPOKÓJ
 13. Bądź pewny siebie – to doda dziecku otuchy
 14. Okazuj wyłącznie pozytywne uczucia
 15. MÓW PRAWDĘ
 16. Informuj dziecko, kto i kiedy odbierze je z przedszkola
 17. Stosuj zrozumiałe dla dziecka odnośniki, np.: „Przyjdę po obiedzie”,
 18. SKRACAJ ROZSTANIE
 19. Żegnaj się z dzieckiem z czułością, ale zdecydowanie i jak najkrócej
 20. Ustal własny sposób pożegnania
 21. Nie ulegnij pokusie zawrócenia do domu
 22.  MYŚL POZYTYWNIE
 23. Potraktuj rozłąkę jako coś naturalnego i chwilowego
 24. Powiedz dziecku, co będziesz robić, gdy ono będzie się bawiło z rówieśnikami
 25. Bądź cierpliwy
 26. PO PRZEDSZKOLU WYCISZ EMOCJE DZIECKA
 27. Przygotuj się na skrajne reakcje
 28. Daj dziecku czas na ochłonięcie po odbiorze
 29. Chwile po przedszkolu wykorzystaj na spacer i wspólną zabawę
 30. CHWAL I DOCENIAJ
 31. W obecności dziecka przekazuj najbliższym wyłącznie informacje o jego pozytywnym zachowaniu
 32. Nie okazuj zdziwienia, jeśli pojawią się zachowania, z których dziecko już wyrosło
 33. ZAUFAJ NAUCZYCIELOM
 34. Przekaż przyszłym opiekunom wszelkie, niezbędne  informacje o potrzebach dziecka
 35. Pomóż stworzyć komfortowe warunki do adaptacji dla Twojego dziecka
 36. Słuchaj podpowiedzi i dobrych rad
 37. WSPÓŁDZIAŁAJ
 38. Postaraj się przyjąć proponowane przez specjalistów  rozwiązania i postawy
 39. Dziel się z nauczycielami niepokojami, obserwacjami i osiągnięciami dziecka
 40. Informuj o problemach
 41. ZACHOWAJ STAŁY RYTM DNIA
 42. Przyprowadzaj i odbieraj dziecko o stałych godzinach
 43. Rano przyjdź wcześniej, gdy w przedszkolu nie jest jeszcze gwarno
 44. Nie przychodź na ostatnią chwilę – rano dziecko powinno mieć jeszcze czas na wspólną zabawę z rówieśnikami