Zajęcia dodatkowe

  • Język angielski

we wszystkich grupach wiekowych, dostosowane do możliwości dzieci: środy, czwartki, piątki

  • Zajęcia muzyczne – raz w tygodniu w grupach dzieci starszych
  • TUS – zajęcia emocjonalno – społeczne – raz w tygodniu we wszystkich grupach wiekowych
  • Logorytmika – raz w tygodniu we wszystkich grupach wiekowych
  • Zajęcia z zakresu terapii logopedycznej – zgodnie z potrzebami dzieci,
  • Zajęcia korekcyjno – kompensacyjne – zgodnie z potrzebami dzieci, 
  • Zajęcia rewalidacyjne – zgodnie z potrzebami dzieci,
  • Wczesne wspomaganie rozwoju – zgodnie z potrzebami dzieci,
  • Katecheza – dwa zajęcia w tygodniu (grupy starsze, zajęcia dobrowolne).