Rekrutacja

Burmistrz Polic rokrocznie ustala w swoim zarządzeniu terminy przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego do przedszkoli w Gminie Police, co ma miejsce zazwyczaj w miesiącu styczniu każdego roku. W/w zarządzenie jest publikowane w BIP Police do zapoznania się przez mieszkańców naszego miasta.

Rekrutacja ma charakter tradycyjny, czyli formę papierową. Kryteria o przyjęcie dziecka do przedszkola ustalone są w prawie oświatowym Państwa i gminy.

Wnioski o przyjęcie do przedszkola można pobierać osobiście w sekretariacie głównym przedszkola przy ul. Przyjaźni 1 lub za pomocą strony internetowej placówki.

Czytelnie wypełnione druki można składać w/w sekretariacie głównym w ustalonych terminach rekrutacyjnych lub w przypadkach wyjątkowych za pomocą skrzynki mailowej – skanem na adres: sekretariat@pp11wpolicach.pl

Do druku należy dołączyć wszystkie niezbędne dokumenty potwierdzające stan opisany we wniosku.

Poza ustalonymi terminami można ubiegać się o miejsce w przypadku wypisu innego dziecka z przedszkola lub w przypadku istnienia wolnych miejsc. W innych sytuacjach prowadzimy również zapisy na listę osób oczekujących na przyjęcie.

Pytania, czy wątpliwości prosimy kierować pod nr telefonu: 91 3177 296 lub 507 079 060 lub pod w/w adres mailowy. 

Wniosek

o przyjęcie dziecka do przedszkola publicznego prowadzonego przez Gminę Police

Deklaracja

o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego w przedszkolu publicznym prowadzonym przez Gminę Police

Oświadczenie

oświadczenie woli przyjęcia do przedszkola