Opłaty

Korzystanie ze świadczeń przedszkoli publicznych prowadzonych przez Gminę Police

– opłaty za zajęcia dydaktyczno-wychowawczo-opiekuńcze są następujące:

  • 6.00 – 7.00 – 1 zł
  • 7.00 – 8.00 – 1 zł
  • 8.00 – 9.00 – 1 zł
  • 9.00 – 14.00 – bezpłatnie
  • 14.00 – 15.00 – 1 zł
  • 15.00 – 16.00 – 1 zł

Rodzice dzieci realizujących obowiązkowe roczne przygotowanie przedszkolne nie ponoszą kosztów związanych z pobytem a tylko z wybranym żywieniem.

Dzienna stawka żywieniowa wynosi: 10 zł

Może ulegać zmianie wg aktualnych potrzeb cenowych.

W jej skład wchodzą: śniadanie, przekąska owocowo – warzywna, I i II danie.

O wyborze posiłków, z których będą korzystać dzieci, decydują rodzice/opiekunowie we wniosku zgłoszenia do przedszkola.  

Zmiany godzin pobytu i wybór posiłków jest możliwy wg aktualnych potrzeb rodziców/opiekunów poprzez złożenie pisemnej deklaracji zmiany z końcem każdego miesiąca.