Metody

W codziennej pracy stawiamy na rozwój kompetencji osobistych m.in. na:

 • kreatywność,
 • umiejętność rozwiązywania problemów,
 • otwartość,
 • umiejętność planowania,
 • dążenie do celu,
 • samodzielność,
 • odpowiedzialność,
 • umiejętność podejmowania decyzji.

Aby osiągnąć w/w kompetencje realizujemy następujące metody nauczania:

 • metoda samodzielnych doświadczeń,
 • metoda kierowania własną działalnością dziecka,
 • metoda zadań stawianych dziecku,
 • metoda ćwiczeń,
 • elementy metody Marii Montessorii,
 •  „Dziecięca matematyka” – profesor Edyty Gruszczyk – Kolczyńskiej i Ewy Zielińskiej,
 • „Nazywanie świata” – odimienna nauka czytania wg dr Ireny Majchrzak, 
 • „Edukacja Przez Ruch” wg Doroty Dziamskiej,
 • program profilaktyczno – wychowawczy „Spójrz inaczej”,
 • metoda ruchu rozwijającego Weroniki Scherborne,
 • metoda krakowska nauki czytania,
 • metoda projektów,
 • Trening Umiejętności Społecznych.

Korzystamy również z zasobów projektu edukacyjnego „P21 – Przedszkole XXI wieku”, którego współautorem jest dyrektor przedszkola Katarzyna Wróbel.