Zajęcia Logopedyczne

Zajęcia logopedyczne odbywają się w dniach:

Wtorek: 7:00 - 11:00
Środa: 11:00 - 15:00

Na przełomie września i października w przedszkolu przeprowadzane zostało przesiewowe badanie mowy wśród wszystkich dzieci uczęszczających do placówki. Na podstawie przesiewowego badania mowy wyłonione zostały dzieci, które objęte są indywidualną opieką logopedyczną. Czas trwania zajęć logopedycznych uzależniony od możliwości i potrzeb dziecka. Na zajęciach prowadzone są ćwiczenia, które mają na celu:

  • usprawnianie motoryki aparatu artykulacyjnego (m.in. języka, warg, żuchwy),
  • kształtowanie prawidłowego toru oddechowego, wydłużanie fazy wydechowej,
  • kształtowanie prawidłowych czynności fizjologicznych w obrębie aparatu mowy (tj. połykanie, żucie, odgryzanie),
  • rozwijanie słuchu fonematycznego,
  • wzbogacanie słownictwa, rozwijanie mowy opowieściowej,
  • rozwijanie umiejętności budowania dłuższych wypowiedzi,
  • rozwijanie umiejętności rozumienia wypowiedzi słownych,
  • uzyskanie prawidłowej artykulacji poszczególnych głosek.

Ćwiczenia logopedyczne do wykonywania w domu:

Ćwiczenia żuchwy

1. Szerokie otwieranie ust (jak przy wymawianiu głoski a), zęby są widoczne;
2. Wysuwanie żuchwy, zakładanie dolnych zębów na górną wargę i poruszanie dolnymi zębami po górnej wardze. Cofanie żuchwy, zakładanie i poruszanie górnymi zębami po dolnej wardze i brodzie;
3. Naśladowanie przeżuwania;
4. Naśladowanie żucia gumy;
5. Ziewanie;
6. Robienie kółek żuchwą – raz w prawo, raz w lewo

Ćwiczenia języka

1. Wysuwanie języka - język wąski i szeroki;
2. Kierowanie języka w kąciki ust: w prawo i w lewo - przy szeroko otwartych ustach;
3. Unoszenie języka na górną wargę - język wąski i szeroki, usta szeroko otwarte (język na defiladzie);
4. Unoszenie języka za górne zęby i cofanie do podniebienia miękkiego;
5. Dotykanie językiem poszczególnych zębów - po kolei (liczenie ząbków);
6. Oblizywanie zębów ruchem okrężnym.
7. Oblizywanie warg ruchem okrężnym przy szeroko otwartych ustach (kotek oblizuje się);
8. Mlaskanie czubkiem języka, mlaskanie środkiem języka, przyssanie języka do podniebienia miękkiego;
9. Wypychanie policzków językiem;
10. „Przyklejanie” języka do podniebienia i głośne „odklejanie” go.

Ćwiczenia warg

1. Szerokie otwieranie i zamykanie ust. Wysuwanie warg do przodu (jak przy samogłosce u), rozchylanie warg (jak przy samogłosce e). Ruchy wysuwania i rozchylania warg powinny być wykonywane naprzemiennie;
2. Wargi płasko złączone. Rozciąganie warg poprzez cofnięcie kącików ust (jak przy samogłosce i);
3. Układanie dolnej wargi na górną i odwrotnie.
4. Wysuwanie warg do przodu, ściąganie ich i przesuwanie w kąciki ust: w prawo, w lewo;
5. Naśladowanie posyłania całusów;
6. Wykonywanie naprzemiennych ruchów: ryjek - uśmiech,
7. Cmokanie,
8. Parskanie, wprawianie warg w drganie;
9. „Wciąganie” policzków do jamy ustnej;
10. Nadymanie raz prawego, raz lewego policzka.

Portale Edukacyjne