Zajęcia Logopedyczne

Zajęcia logopedyczne odbywają się w dniach:

Wtorek: 7:00 - 16:00; w dniu tym zapraszamy zainteresowanych rodziców do kontaktów indywidualnych z logopedą
Środa: 7:00 - 11:00;
Czwartek: 8:00 - 11:00

Na przełomie września i października w przedszkolu przeprowadzane są przesiewowe badanie mowy wśród wszystkich dzieci uczęszczających do placówki. Na podstawie w/w badania wyłaniane są dzieci, które objęte zostają indywidualną opieką logopedyczną. Czas trwania zajęć logopedycznych uzależniony jest od możliwości i potrzeb dziecka. Na zajęciach prowadzone są ćwiczenia, które mają na celu:

  • usprawnianie motoryki aparatu artykulacyjnego (m.in. języka, warg, żuchwy),
  • kształtowanie prawidłowego toru oddechowego, wydłużanie fazy wydechowej,
  • kształtowanie prawidłowych czynności fizjologicznych w obrębie aparatu mowy (tj. połykanie, żucie, odgryzanie),
  • rozwijanie słuchu fonematycznego,
  • wzbogacanie słownictwa, rozwijanie mowy opowieściowej,
  • rozwijanie umiejętności budowania dłuższych wypowiedzi,
  • rozwijanie umiejętności rozumienia wypowiedzi słownych,
  • uzyskanie prawidłowej artykulacji poszczególnych głosek.

Ćwiczenia logopedyczne do wykonywania w domu:

Ćwiczenia żuchwy

1. Szerokie otwieranie ust (jak przy wymawianiu głoski a), zęby są widoczne;
2. Wysuwanie żuchwy, zakładanie dolnych zębów na górną wargę i poruszanie dolnymi zębami po górnej wardze. Cofanie żuchwy, zakładanie i poruszanie górnymi zębami po dolnej wardze i brodzie;
3. Naśladowanie przeżuwania;
4. Naśladowanie żucia gumy;
5. Ziewanie;
6. Robienie kółek żuchwą – raz w prawo, raz w lewo

Ćwiczenia języka

1. Wysuwanie języka - język wąski i szeroki;
2. Kierowanie języka w kąciki ust: w prawo i w lewo - przy szeroko otwartych ustach;
3. Unoszenie języka na górną wargę - język wąski i szeroki, usta szeroko otwarte (język na defiladzie);
4. Unoszenie języka za górne zęby i cofanie do podniebienia miękkiego;
5. Dotykanie językiem poszczególnych zębów - po kolei (liczenie ząbków);
6. Oblizywanie zębów ruchem okrężnym.
7. Oblizywanie warg ruchem okrężnym przy szeroko otwartych ustach (kotek oblizuje się);
8. Mlaskanie czubkiem języka, mlaskanie środkiem języka, przyssanie języka do podniebienia miękkiego;
9. Wypychanie policzków językiem;
10. „Przyklejanie” języka do podniebienia i głośne „odklejanie” go.

Ćwiczenia warg

1. Szerokie otwieranie i zamykanie ust. Wysuwanie warg do przodu (jak przy samogłosce u), rozchylanie warg (jak przy samogłosce e). Ruchy wysuwania i rozchylania warg powinny być wykonywane naprzemiennie;
2. Wargi płasko złączone. Rozciąganie warg poprzez cofnięcie kącików ust (jak przy samogłosce i);
3. Układanie dolnej wargi na górną i odwrotnie.
4. Wysuwanie warg do przodu, ściąganie ich i przesuwanie w kąciki ust: w prawo, w lewo;
5. Naśladowanie posyłania całusów;
6. Wykonywanie naprzemiennych ruchów: ryjek - uśmiech,
7. Cmokanie,
8. Parskanie, wprawianie warg w drganie;
9. „Wciąganie” policzków do jamy ustnej;
10. Nadymanie raz prawego, raz lewego policzka.

Portale Edukacyjne