Podstawa prawna przekazywania danych osobowych do sanepidu ze względu na zachorowania Covid-19 - 2

  • Kategoria: Aktualności
  • Opublikowano: sobota, 27, marzec 2021 16:00

Podstawa prawna przekazywania danych osobowych do sanepidu

Obowiązki wynikające z wytycznych sanitarno-epidemiologicznych

Dyrektor placówki oświatowej realizuje obowiązki wynikające z wytycznych GIS, Ministra Zdrowia i Ministra Edukacji Narodowej. Z wytycznych wynika zaś, że "W przypadku potwierdzonego zakażenia SARS-CoV-2 na terenie placówki należy stosować się do zaleceń państwowego powiatowego inspektora sanitarnego. Rekomenduje się ustalenie listy osób przebywających w tym samym czasie w części/częściach podmiotu, w których przebywała osoba podejrzana o zakażenie i zalecenie stosowania się do wytycznych Głównego Inspektora Sanitarnego dostępnych na stronie https://www.gov.pl/web/koronawirus/ oraz https://gis.gov.pl/ odnoszących się do osób, które miały kontakt z zakażonym.".

Dyrektor jest obowiązany przestrzegać wytycznych GIS, MZ i MEN (§ 13c rozporządzenia MEN z 20 marca 2020 r.) Ich realizacja jest więc wykonywaniem obowiązku prawnego.

W realizacji obowiązku prawnego

Jeżeli zatem dyrektor tworzy listę osób, które mogły mieć styczność z osobą zakażoną i przekazuje dane tych osób do sanepidu, to tym samym wykonuje obowiązek prawny. Przetwarzanie danych osobowych jest wówczas oparte na art. 6 ust. 1 lit. c RODO (zgoda nie jest tu wymagana). A przypadku przetwarzania danych osobowych na tej podstawie sprzeciw jest bezskuteczny (art. 21 ust. 1 RODO).

 

Portale Edukacyjne