Zarządzenie Dyrektora nr 4 w sprawie warunków BHP (2)

  • Kategoria: Aktualności
  • Opublikowano: wtorek, 15, grudzień 2020 13:30

 

Zarządzenie Nr 4/10/2020

Dyrektora Przedszkola Publicznego nr 11 w Policach

z dnia 15.12.2020 r.

w sprawie czasowego zawieszenia zajęć w Przedszkolu Publicznym nr 11

w Policach

ze względu na sytuację epidemiologiczną

 

Na podstawie § 18 ust. 2a rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu
z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (Dz. U. z 2020 r. poz. 1166), po uzyskaniu zgody organu prowadzącego oraz pozytywnej opinii Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Policach.

zarządzam, co następuje:

 

§ 1.

Zawiesza się na czas oznaczony prowadzenie działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej w budynku „A” Przedszkola Publicznego nr 11 w Policach przy ul. Przyjaźni 1 w okresie od 16.12.2020 r. do dnia 18.12.2020 r., ze względu na aktualną sytuację epidemiologiczną powodującą zagrożenie zdrowia wychowanków i pracowników Przedszkola Publicznego nr 11 w Policach.

§ 3.

Zarządzenie podlega ogłoszeniu na stronie internetowej Przedszkola Publicznego nr 11 w Policach oraz na aplikacji Teams udostępnionej wszystkim rodzicom.

§ 4.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

 

Katarzyna Wróbel

Dyrektor Przedszkola Publicznego nr 11

w Policach

 

 

 

Portale Edukacyjne