Procedura przyjęcia dziecka do przedszkola w czasie zmienionych warunków sanitarnych

  • Kategoria: Aktualności
  • Opublikowano: niedziela, 24, maj 2020 17:00

Drodzy Rodzice !

Ze względu na zaostrzone warunki sanitarne oraz związaną z tym konieczność tworzenia nowych oddziałów przedszkolnych  maksymalnie do 12 dzieci w grupie dla dzieci rodziców pracujących, w tym w pierwszej kolejności dla dzieci rodziców zatrudnionych w służbach działających na rzecz Covid - 19, poniżej podajemy aktualnie obowiązujące procedury ponownego przyjęcia dziecka do przedszkola /dotyczy dzieci wcześniej zapisanych/. Zasady obowiązują do odwołania. 

 

Procedura przyjęcia dziecka do przedszkola

w czasie trwania  Covid – 19  obowiązująca do odwołania.

 

1.    Do danego przedszkola jest przyjmowane dziecko zdrowe, które uczęszczało do niego przed ogłoszeniem pandemii.

2.    Rodzic/opiekun jest zobowiązany do poinformowania placówki o chęci skorzystania przez dziecko z zajęć opiekuńczych na terenie przedszkola na trzy dni przed podjęciem decyzji w tej sprawie.

3.    We wstępnym zgłoszeniu należy podać: imię, nazwisko dziecka, miejsce pracy rodziców, godziny pobytu dziecka w przedszkolu.

4.    Zgłoszenie należy przesłać drogą mailową na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

5.    Ze względu na warunki i możliwości organizacyjno-kadrowe przedszkola, o przyjęciu lub nie, decyduje dyrektor przedszkola. 

6.     Pierwszeństwo mają dzieci pracowników systemu ochrony zdrowia, służb mundurowych, pracowników handlu i przedsiębiorstw produkcyjnych, w pierwszej kolejności realizujący zadania związane z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.

7.    W miarę wolnych miejsc będą przyjmowane dzieci obojga rodziców/opiekunów pracujących lub rodziców/opiekunów pracujących, samotnie wychowujących dziecko.

8.    W dalszej kolejności, na miarę możliwości sanitarnych i kadrowych będą przyjmowane dzieci wg indywidualnych potrzeb rodziców i kolejności zgłoszeń.

9.    Po wstępnej weryfikacji zgłoszeń, rodzic/opiekun otrzymuje informację zwrotną o decyzji dyrektora w formie mailowej lub telefonicznej.

10.Rodzice dzieci zweryfikowanych otrzymują dokumenty: deklarację zgłoszenia dziecka do przedszkola na zajęcia opiekuńcze w czasie pandemii wraz z załącznikami nr 1 i 2 /procedury dotyczące obowiązków rodziców ustalonych przez służby sanitarne GIS i MEN/.

11.Z dokumentami należy rzetelnie się zapoznać, uzupełnić, czytelnie podpisać, zeskanować lub zrobić zdjęcie, przesłać na adres mailowy przedszkola. 

12.Dyrektor w oparciu o otrzymane dokumenty podejmuje ostateczną decyzję w sprawie przyjęcia dziecka do przedszkola na zajęcia opiekuńcze, o czym informuje rodziców/opiekunów drogą telefoniczną lub mailową. Ze względu na ograniczenia ilościowe dzieci w grupach do 12 osób, przedszkole nie zapewnia powrotu do grup wcześniejszych, tworząc nowe dostosowane do aktualnych potrzeb i możliwości, do odwołania. 

13.Rodzice/opiekunowie dzieci przyjętych do przedszkola na czas pandemii na zajęcia opiekuńcze są bezwzględnie zobowiązani do przestrzegania ustaleń sanitarno-pandemicznych obowiązujących na terenie placówki do ich odwołania.

Portale Edukacyjne