REKRUTACJA DO PRZEDSZKOLI 2020/2021

  • Kategoria: Aktualności
  • Opublikowano: środa, 19, luty 2020 12:00

REKRUTACJA NA ROK SZKOLNY 2020/2021 – ZAPRASZAMY !

Informujemy Państwa, iż od 2 marca 2020 r. rusza rekrutacja na wolne miejsca w przedszkolach prowadzonych przez Gminę Police. Będzie trwała w okresie od 2 do 20 marca 2020 r.  Przed rekrutacją właściwą, rodziców dzieci już uczęszczających do przedszkoli prosimy o złożenie deklaracji o kontynuacji wychowania przedszkolnego w wybranych przedszkolach, w tym do naszej placówki.

Termin składania deklaracji o kontynuacji mija 28 lutego 2020 r. 

Wnioski o przyjęcie dziecka do naszej placówki na nowy rok szkolny można pobierać osobiście w sekretariacie głównym przy ul. Przyjaźni 1 / od 2 marca 2020 r. /. Dokładnie i czytelnie wypełnione dokumenty prosimy składać w terminie:

od 2 do 20 marca 2020 r.

 Aby ułatwić weryfikację wniosków w całej Gminie, prosimy o składanie wniosków do jednej placówki,na której Państwu najbardziej zależy. 

Godziny pracy sekretariatu głównego przy ul. Przyjaźni 1: 8:00 - 16.00.

Informacji udzielamy również telefonicznie - telefon kontaktowy: 91 3177 296.

Zapraszamy wszystkich zainteresowanych.

INFORMACJA DODATKOWA O KRYTERIACH NABORU DO PRZEDSZKOLI W GMINIE POLICE:

1.     Jeśli liczba wniosków złożonych w wybranym przedszkolu jest taka sama lub mniejsza - wszystkie dzieci zostają przyjęte.

2.     Kryteria określone w ustawie z dnia 19 czerwca 2019 r. – Prawo oświatowe oraz przydzielona punktacja:

Wielodzietność rodziny (troje i więcej)

2 pkt

Niepełnosprawność dziecka

2 pkt

Niepełnosprawność obojga rodziców

2 pkt

Niepełnosprawność jednego rodzica

2 pkt

Niepełnosprawność rodzeństwa kandydata

2 pkt

Samotne wychowywanie dziecka

2 pkt

Objęcie dziecka pieczą zastępczą

2 pkt

3.  Kryteria obowiązujące w II etapie postępowania rekrutacyjnego określone w uchwale Nr V/37/2015 Rady Miejskiej w Policach z dnia 24 lutego 2015 r. oraz przydzielona punktacja:

Oboje rodzice dziecka pracują prowadzą działalność gospodarczą lub gospodarstwo rolne, studiują w systemie dziennym

2 pkt

Jedno z rodziców dziecka pracuje, prowadzi działalność gospodarczą lub gospodarstwo rolne, studiuje w systemie dziennym

1 pkt

Rodzina dziecka korzysta ze świadczeń pomocy społecznej

2 pkt

Rodzeństwo kontynuuje edukację przedszkolną w danym przedszkolu bądź objęte jest opieką w żłobku

3 pkt

 

Portale Edukacyjne