Budżet Obywatelski na 2020 r.

  • Kategoria: Aktualności
  • Opublikowano: poniedziałek, 09, wrzesień 2019 12:00

POLICKI  BUDŻET  OBYWATELSKI

Nasze przedszkole w lipcu br. złożyło projekt do budżetu obywatelskiego na 2020 rok pod nazwą: „Budowa Ogrodu Sensorycznego - integracji zmysłów na terenie placu zabaw Przedszkola Publicznego nr 11 w Policach przy ul. Przyjaźni 1”. Projekt przeszedł pozytywną weryfikację i został wybrany do głosowania. Szczegóły można zobaczyć na stronie internetowej: https://police.budzet-obywatelski.org/projekt/6558 pod numerem 3 zgłoszonych projektów. Dnia 9 września rusza głosowanie, które zakończy się 22 września 2019 r. Wyniki głosowania zostaną podane do wiadomości publicznej dnia 30 września 2019 r.

Mocno liczymy na Państwa zaangażowanie i oddane głosy na projekt nr 3 !!!

Liczy się każdy głos! Dzieci, rodziców, opiekunów, rodziny, przyjaciół, znajomych pod warunkiem, że są mieszkańcami Gminy Police!

Jak głosować?

1.    W głosowaniu mogą brać udział wszyscy mieszkańcy gminy Police, z tym że w imieniu mieszkańców, którzy nie ukończyli 13 roku życia, głosują opiekunowie prawni /tzn. że w imieniu dzieci poniżej 13 roku życia głosują rodzice/opiekunowie, w głosowaniu ważny jest prawidłowy nr pesel osoby głosującej /

2.    Głosować można bezpośrednio przez złożenie karty do głosowania osobiście w Urzędzie Miejskim w Policach karty składamy w kancelarii /pokój nr 3/ lub w trakcie dyżurów w świetlicach rad osiedlowych i sołeckich.

3.    Głosowanie odbywa się również w formie elektronicznej – poprzez jednokrotne wypełnienie, aktywnego formularza na stronie internetowej budżetu obywatelskiego.

4.    Z jednego aparatu telefonicznego można oddać 5 głosów z różnym Peselem

5.    Na kartach do głosowania uprawnieni mieszkańcy dokonują wyboru dowolnej ilości propozycji zadań zgłoszonych do budżetu obywatelskiego.

6.    Każdy mieszkaniec może złożyć maksymalnie jedną kartę do głosowania, na której może wybrać kilka lub jeden projekt lub wypełnić elektroniczny formularz na podobnej zasadzie.

7.    Ustalenie wyników polega na zsumowaniu głosów oddanych na każdą propozycję zadań na liście oraz ustaleniu dwóch odrębnych rankingów propozycji zadań w kolejności od zadania, które otrzymało największą ilość głosów.

 

Jeśli ktoś z Państwa będzie chciał oddać głos na nasz projekt, a będzie miał kłopot z formą głosowania, może uzyskać u nas pomoc w sekretariacie głównym lub u nauczycieli w grupach.

Z góry dziękujemy za zaangażowanie, poświęcony czas i oddane głosy na -

PROJEKT NR 3 – BUDOWY OGRODU SENSORYCZNEGO INTEGRACJI ZMYSŁOW NA TERENIE PLACU ZABAW NASZEGO PRZEDSZKOLA PRZY UL. PRZYJAŹNI 1 - jeśli zostanie wybudowany, będzie dostępny dla wszystkich naszych wychowanków oraz małych dzieci – mieszkańców naszej gminy.

 

Portale Edukacyjne