Ważne informacje - Dyżury letnie 2019

  • Kategoria: Aktualności
  • Opublikowano: sobota, 01, czerwiec 2019 12:00

Drodzy Rodzice !

 

Prosimy o zapoznanie  się z informacjami n/t organizacji wakacyjnych dyżurów letnich 2019 oraz dopilnowanie terminu zapisów, który w tym roku odbędzie się w dniach: 03. - 07.06.2019 r. w sekretariacie głównym przedszkola. 

 

Zasady organizacji dyżurów letnich

w przedszkolach prowadzonych przez Gminę Police 

·       Dyżury letnie obejmują dwa miesiące wakacyjne tj. lipiec i sierpień każdego roku.

·       Dyżury letnie dedykowane są dzieciom rodziców, którzy nie mają możliwości zapewnienia im opieki w okresie wakacyjnym.

·       Terminy i kolejność dyżurów wakacyjnych poszczególnych placówek przedszkolnych ustala organ prowadzący Gmina Police

·       W roku szk. 2018/2019 zapisy na wybrane dyżury wakacyjne będą dokonywane w przedszkolach macierzystych w terminie od 3 do 7 czerwca 2019 r.

·       Po 7 czerwca 2019 r., w przypadku wolnych miejsc lub rezygnacji z dyżuru, zostanie uruchomiona lista rezerwowa w ramach możliwości organizacyjnych poszczególnych placówek przedszkolnych.

·       Zainteresowani dyżurem rodzice zobowiązani są do wypełnienia druku zgłoszenia na dyżur letni, który będzie dokumentem przekazanym do placówki dyżurującej w celu udostępnienia niezbędnych informacji.

·       Każdy z rodziców, który zapisał swoje dziecko / dzieci na dyżur letni zobowiązany jest do powiadomienia o rezygnacji z dyżuru wybrane przedszkole dyżurne w najszybszym, możliwym terminie.

·       Godziny pracy dyżurujących przedszkoli uzależnione będą od zadeklarowanego czasu pobytu większości zainteresowanych rodziców.

·       Odpłatności za dyżur letni są obliczane zgodnie z obowiązującymi przepisami, proporcjonalnie do wyznaczonych ilości dni pracy dyżurujących przedszkoli.

·       Naliczenia opłat oraz numery kont do ich dokonania będą podawane w przedszkolach macierzystych.

·       Opłatę za dyżur należy uiścić najpóźniej na 7 dni przed dyżurem. Dokonana wpłata widoczna na koncie wybranej placówki będzie potwierdzeniem zgłoszenia się dziecka na dyżurze.

·       Brak wpłaty będzie jednoznaczny z brakiem możliwości skorzystania z usług dyżurującego przedszkola.

·       Zwroty z tytułu ewentualnych nieobecności dzieci będą zwracane do przedszkoli macierzystych w miesiącu wrześniu i październiku w ramach rozliczeń między placówkami. Informacji w tej sprawie będą udzielać poszczególne placówki dyżurujące.

·       W czasie dyżuru letniego w każdej z dyżurujących placówek obowiązują zasady organizacyjne wewnętrznie ustalone, zgodnie z obowiązującymi statutami.

·       W przypadku nadmiaru osób zainteresowanych dyżurem w wybranym przedszkolu istnieje możliwość przekierowania zapisanego dziecka do drugiego dyżurującego przedszkola, w którym pozostały wolne miejsca.

·       Organizator dyżurów - Gmina Police zastrzega sobie możliwość zmiany w nieprzewidzianych i nieplanowanych sytuacjach.

·       W roku szkolnym 2018/2019 dyżury letnie dla dzieci z naszego przedszkola odbędą się w następujących terminach :

*      I : 01.07. – 12.07.2019 r.  - PP nr 8; ul. Wyszyńskiego 31 

*    II : 15.07. – 31.07.2019 r. - PP nr 11; ul. Przyjaźni 1

*   III : 01.08. – 16.08.2019 r. - PP nr 10 ul. Piaskowa 112 

o   IV : 19.08. – 30.08.2019 r. - PP nr 6 ul. Wróblewskiego 3

 

 

Portale Edukacyjne