Oferta

Ilość oddziałów:

 • I - 3 latki
 • II - 4 latki
 • III - 4 latki
 • IV - 4,5 latki
 • V - 5 latki
 • VI- 3 latki
 • VII- 6 latki
 • VIII- 6 latki
 • IX- 5 latki
 • X- 5,6 latki
 • XI - 5,6 latki 

Godziny otwarcia: 6:00- 16:00

Opłaty: zgodnie z Ustawą z dnia 13 czerwca 2013 r. o zmianie ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty art. 14, ust. 5 i 5a wprowadza się następujące zmiany o korzystaniu ze świadczeń przedszkoli publicznych prowadzonych przez Gminę Police, wg. których opłaty za zajęcia dydaktyczno-wychowawczo-opiekuńcze są następujące:

  • 1) 6.00 - 7.00 - 1 zł
  • 2) 7.00 - 8.00 - 1 zł
  • 3) 8.00 - 9.00 - 1 zł
  • 4) 9.00 - 14.00 - bezpłatnie
  • 5) 14.00 - 15.00 - 1 zł
  • 6) 15.00 - 16.00 - 1 zł

Od 1 stycznia 2017 r. rodzice dzieci realizujących obowiązkowe roczne przygotowanie przedszkolne nie ponoszą kosztów związanych z pobytem.

Dzienna stawka żywieniowa dla wszystkich dzieci: 6 zł

Bezpłatne zajęcia dodatkowe:

    • zajęcia logopedyczne - zgodnie z potrzebami dzieci,
    • język angielski - we wszystkich grupach : środy, czwartki, piątki
    • katecheza - dwa zajęcia w tygodniu (grupy starsze, zajęcia dobrowolne),
    • zajęcia rewalidacyjne - zgodnie z potrzebami dzieci.
    • wczesne wspomaganie rozwoju - zgodnie z potrzebami dzieci,
    • zajęcia korekcyjno - wyrównawcze - zgodnie z potrzebami dzieci 

 

Program i metody nauczania realizowane w przedszkolu:

ZESTAW  PROGRAMÓW  WYCHOWANIA  PRZEDSZKOLNEGO WYBRANYCH NA ROK SZKOLNY 2019/2020

Grupa I : „Nasze przedszkole” – Mac Edukacja – Małgorzata Kwaśniewska, Wiesława Żaba – Żabińska

Grupa II : „Nasze przedszkole” – Mac Edukacja – Małgorzata Kwaśniewska, Wiesława Żaba – Żabińska

Grupa III : „Nasze przedszkole” – Mac Edukacja – Małgorzata Kwaśniewska, Wiesława Żaba – Żabińska

Grupa IV : „Nasze przedszkole” – Mac Edukacja – Małgorzata Kwaśniewska, Wiesława Żaba – Żabińska

Grupa V : „Nasze przedszkole” – Mac Edukacja – Małgorzata Kwaśniewska, Wiesława Żaba – Żabińska

Grupa VI : „Plac zabaw” – WSiP – Dorota Augsburg, Katarzyna Borecka, Beata Kamińska

Grupa VII : „Plac zabaw” – WSiP – Ewa Janus

Grupa VIII : „Wokół przedszkola” – MAC Edukacja - Małgorzata Kwaśniewska, Wiesława Żaba – Żabińska, Joanna Lendzion

Grupa IX : „Wokół przedszkola” – MAC Edukacja - Małgorzata Kwaśniewska, Wiesława Żaba – Żabińska, Joanna Lendzion

Grupa X : „Wokół przedszkola” – MAC Edukacja - Małgorzata Kwaśniewska, Wiesława Żaba – Żabińska, Joanna Lendzion

Grupa XI : „Wokół przedszkola” – MAC Edukacja - Małgorzata Kwaśniewska, Wiesława Żaba – Żabińska, Joanna Lendzion

Dyrektor placówki zatwierdziła wymienione programy do realizacji na rok szkolny 2019 / 2020.

Oprócz wymienionych programów nauczyciele realizują następujące metody nauczania: elementy metody Marii Montessorii, „Dziecięca matematyka” – profesor Edyty Gruszczyk – Kolczyńskiej i Ewy Zielińskiej, "Nazywanie świata" - odimienna nauka czytania wg Ireny Majchrzak,  "Edukacja Przez Ruch" wg Doroty Dziamskiej, program profilaktyczno - wychowawczy "Spójrz inaczej", metoda ruchu rozwijającego Weroniki Scherborne, metoda projektów.

Wybrany temat  pracy przedszkola na rok szkolny 2019/2020:

„Budowanie systemu wartości, w tym, co dobre, a co złe.

Promowanie właściwych zasad zachowania.

Budowanie wrażliwości dzieci na drugiego człowieka”.

 

 

 

 

 

Portale Edukacyjne