O Nas

Przedszkole Publiczne nr 11 mieści się w dwóch budynkach: A - przy ul. Przyjaźni 1 oraz B - w oddziałach zamiejscowych przy ul. Przyjaźni 33 w Policach. Od września 2002 r. obowiązki dyrektora placówki pełni mgr Katarzyna Wróbel. Od 1 września 2017 r. obowiązki zastępcy dyrektora pełni mgr Elżbieta Sobczak. Kadrę pedagogiczną stanowi 27 nauczycieli: wychowania przedszkolnego, specjalistów zajęć dodatkowych oraz personel pomocniczy - 26 osób pracujących w administracji, kuchni, ogrodzie, szatni oraz bezpośrednio z wychowankami. W naszym przedszkolu funkcjonuje jedenaście oddziałów, do których uczęszcza około 275 dzieci. Posiadamy dwa duże i funkcjonalne ogrody wyposażone w sprzęt zabawowy z roślinami różnych gatunków. Naszym dodatkowym atutem jest bliskie położenie Puszczy Wkrzańskiej, parterowe, słoneczne budynki z funkcjonalnymi salami zabaw, przestronne szatnie dziecięce, służące również do zabaw muzyczno-ruchowych. W sposób szczególny dbamy o ekologię, działamy na rzecz okazywania pomocy innym: ludziom i zwierzętom, preferujemy aktywny sposób spędzania czasu oraz zdrowe żywienie. Możemy śmiało powiedzieć, że jesteśmy placówką prozdrowotną promującą zdrowy styl życia.

W ciągu minionych lat tradycją przedszkola stało się:

 • organizowanie imprez okolicznościowych dla całej społeczności przedszkolnej m. in. "Dzień Przedszkolaka",  „Jarzynowe święto”, „Pasowanie na przedszkolaka”, "Święto Pluszowego Misia", spotkanie z Mikołajem, rodzinne spotkania świąteczne, Wigilia Przedszkolna, udział w akcji na rzecz WOŚP, "Dzień Przyjaźni na ulicy Przyjaźni", bal karnawałowy, Dzień Babci i Dziadka, powitanie wiosny, spotkania rodzinne prezentujące umiejętności wychowanków, "Dzień Rodziny", Dzień Dziecka, uroczyste pożegnanie dzieci odchodzących do szkoły,
 • impreza międzyprzedszkolna dla polickich przedszkolaków „Eko - spotkanie na leśnej polanie”, podczas której prezentowane jest przedstawienie oraz zabawy proekologiczne, wystawa plastyczna n/t „Śmieci mniej - Ziemi lżej”, moda ekologiczna,
 • prowadzimy szereg działań proekologicznych i prozdrowotnych w ciągu całego roku szkolnego włączając w nie naszych wychowanków, rodziców oraz zaprzyjaźnione instytucje,
 • organizujemy rajdy piesze po Puszczy Wkrzańskiej oraz wycieczki turystyczne,
 • współpracujemy ze Szkołą Podstawową nr 8, Radą Osiedla nr  6 i 7 w Policach, Ośrodkiem Pomocy Społecznej, Schroniskiem dla Zwierząt w Dobrej, Towarzystwem Opieki nad Zwierzętami, Hospicjum w Policach
 • organizujemy zajęcia dodatkowe dla wychowanków prowadzone przez specjalistów - są to : zajęcia logopedyczne, sportowe zajęcia ogólnorozwojowe, korekcyjno - wyrównawcze, język angielski, terapię rewalidacyjną oraz warsztaty umiejętności wychowawczych dla rodziców,
 • bierzemy udział w Lidze Biegów Przełajowych odnosząc liczne sukcesy,
 • prowadzimy liczne akcje charytatywne na rzecz podopiecznych Ośrodka Pomocy Społecznej i polickiego hospicjum, bezdomnych zwierząt, chorych dzieci, ...
 • współpracujemy z Biblioteką Filia Nova organizując wspólne projekty, prowadzimy dwa własne punkty wypożyczeń książek dla dzieci, zachęcamy do głośnego czytania rodziców, dziadków, przyjaciół przedszkola,
 • włączamy się w akcje organizowane przez inne placówki, nasi wychowankowie prezentują swe umiejętności w przeglądach i konkursach.
 • preferujemy prozdrowotny styl wychowania 

Bierzemy udział w różnorodnych projektach dotyczących współpracy miedzynarodowej w zakresie wychowania przedszkolnego – m.in. nawiązałyśmy współpracę z przedszkolami duńskimi oraz niemieckimi. Nasi nauczyciele ustawicznie podnoszą swoje kwalifikacje zawodowe oraz uczestniczą w ciekawych formach doskonalących, personel pomocniczy aktywnie włącza się w proponowane działania, co łącznie przynosi wysokie efekty dydaktyczno – wychowawcze w pracy z naszymi wychowankami. Jesteśmy otwarci na zmiany, liczymy się z nowymi propozycjami, chętnie nawiązujemy kontakty służące całej społeczności przedszkolnej. Cały zespół stara się stwarzać atmosferę, zbliżoną do domowej. W naszej placówce możecie liczyć na miłe przyjęcie i rzeczowe informacje. Mamy nadzieję, że nasze działania służą, jak najlepiej naszym wychowankom i ich rodzicom.

Nasza placówka jest ogólnie dostępna dla wszystkich zainteresowanych. W przedszkolu wpływamy na wychowanie poprzez stwarzanie warunków do tego, aby dzieci czuły się w nim dobrze. Chociaż nie jesteśmy w stanie w każdym przypadku kontynuować wychowania domowego, to staramy się zapewnić dzieciom poczucie bezpieczeństwa, szanować indywidualność każdego z nich, a jednocześnie dawać możliwość do podejmowania decyzji i uzasadniania swoich racji. W tak stworzonych warunkach wychowankowie mają okazję do zdobywania wiedzy i umiejętności na miarę swoich potrzeb, możliwości rozwojowych i zainteresowań. Szukamy różnych sposobów rozwiązywania konfliktów między dziećmi: dajemy dziecku czas i szansę na samodzielne rozwiązywanie problemu, pomagamy w rozwiązaniu sporu oraz próbujemy uczyć komunikatów typu "ja". Wpływamy na dzieci dając przykład prawidłowego postępowania, uczyć szacunku dla inności drugiego człowieka. Dużą pomocą w wychowaniu stanowią ustalone wspólnie z dziećmi zasady zachowania w grupie. Przestrzegamy zasadę konsekwencji w wychowaniu, która jest niezmiernie ważna dla uzyskiwania właściwych efektów wychowawczych. Stawiamy granice akceptowanego zachowania, tłumaczymy co dobre, a co złe. Uczymy wrażliwości na drugiego człowieka, poszanowania dobrej zabawy, odpoczynku kolegów, dbania o wspólną własność, bezpiecznych zachowań wobec siebie i innych, zdrowej rywalizacji. W pracy wychowawczej liczymy na współpracę z rodzicami i opiekunami, aby wspólnie osiągać, jak najlepsze efekty wychowawcze. Staramy się służyć pomocą zainteresowanym rodzicom w zakresie wychowania oraz wspierania dzieci w indywidualnym rozwoju. Stawiamy na dobrą współpracę, która będzie służyć naszym wychowankom. 

Portale Edukacyjne