Opłaty

Opłat za pobyt dziecka w przedszkolu dokonuje się przelewem na konto bankowe do 15-tego każdego miesiąca z góry za każdy miesiąc. Nieobecności odliczane są w kolejnym, następnym miesiącu. Ze względów organizacyjnych prosimy o terminowość wpłat! Brak terminowych wpłat jest jednoznaczny ze skreśleniem dziecka z listy przedszkolaków.

Na dowodzie wpłaty prosimy pisać:

Przedszkole Publiczne nr 11, ul. Przyjaźni 1, Police
PEKAO S.A.
nr konta: 93 1240 3927 1111 0010 6048 9318
imię i nazwisko dziecka, grupa, opłata za miesiąc...

Opłaty za pobyt dziecka w przedszkolu:

Zgodnie z Ustawą z dnia 13 czerwca 2013 r. o zmianie ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty art. 14, ust. 5 i 5a wprowadza się następujące zmiany o korzystaniu ze świadczeń przedszkoli publicznych prowadzonych przez Gminę Police, wg. których opłaty za zajęcia dydaktyczno-wychowawczo-opiekuńcze do 5 godzin są bezpłatne, powyżej 5 godzin, każda następna godzina - 1 zł. Wg przykładu stawki są następujące:

 • 6:00 - 7:00 - 1 zł
 • 7:00 - 8:00 - 1 zł
 • 8:00 - 9:00 - 1 zł
 • 9:00 - 14:00 - bezpłatnie
 • 14:00 - 15:00 - 1 zł
 • 15:00 - 16:00 - 1 zł

Ubezpieczenie dzieci od następstw nieszczęśliwych wypadków

- na zebraniu członków Rady Rodziców w dniu 27.09.2017 r. rodzice podjęli decyzję o wyborze rodzaju i formy ubezpieczenia NNW dla dzieci. Wybrano ofertę Towarzystwa Ubezpieczeniowego Allianz. Ubezpieczenie jest dobrowolne. Kwotę wybranego wariantu prosimy wpłacać na konto Rady Rodziców:

73 9395 0008 0010 1127 3000 0001
 • z dopiskiem: "wariant nr ...., imię i nazwisko dziecka, grupa"
  • Towarzystwo Ubezpieczeniowe Allianz - dobrowolna składka roczna: wariant I -45 zł, wariant II - 54 zł
  • Druk zgłoszenia szkody >> pobierz <<

  Fundusz Rady Rodziców - kwotę składki rocznej ustalili przedstawiciele poszczególnych grup na zebraniu rodziców w dniu 27.09.2017 r.

  Dobrowolna składka roczna w roku szkolnym 2017/2018 wynosi 170 zł.

  Możliwe warianty płatności:
  • miesięcznie,
  • kwartalnie,
  • w dwóch ratach,
  • jednorazowo
  • Ostatnią płatność prosimy uregulować do końca miesiąca kwietnia 2018 r.

   Wpłaty prosimy kierować na numer konta Rady Rodziców:

   73 9395 0008 0010 1127 3000 0001
   Bank Spółdzielczy w Gryfinie
   z dopiskiem: Imię i nazwisko dziecka, grupa

   Bezpłatne zajęcia dodatkowe:

   • zajęcia logopedyczne,
   • język angielski,
   • zajęcia rewalidacyjne,
   • gimnastyka ogólnorozwojowa (grupy VII,VIII,IX,X),
   • zajęcia ruchowo - muzyczne (grupy VII,VIII,IX,X),
   • wczesne wspomaganie,
   • zajęcia korekcyjno - wyrównawcze,
   • religia (grupy VII,VIII,IX,X),

Portale Edukacyjne