Opłaty

Opłat za pobyt dziecka w przedszkolu dokonuje się przelewem na konto bankowe do 15-tego każdego miesiąca z góry za każdy miesiąc. Nieobecności odliczane są w kolejnym, następnym miesiącu. Ze względów organizacyjnych prosimy o terminowość wpłat! Brak terminowych wpłat jest jednoznaczny ze skreśleniem dziecka z listy przedszkolaków.

Na dowodzie wpłaty prosimy pisać:

Przedszkole Publiczne nr 11, ul. Przyjaźni 1, Police
PEKAO S.A.
nr konta: 93 1240 3927 1111 0010 6048 9318
imię i nazwisko dziecka, grupa, opłata za miesiąc...

Opłaty za pobyt dziecka w przedszkolu:

Zgodnie z Ustawą z dnia 13 czerwca 2013 r. o zmianie ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty art. 14, ust. 5 i 5a wprowadza się następujące zmiany o korzystaniu ze świadczeń przedszkoli publicznych prowadzonych przez Gminę Police, wg. których opłaty za zajęcia dydaktyczno-wychowawczo-opiekuńcze do 5 godzin są bezpłatne, powyżej 5 godzin, każda następna godzina - 1 zł. Wg przykładu stawki są następujące:

 • 6:00 - 7:00 - 1 zł
 • 7:00 - 8:00 - 1 zł
 • 8:00 - 9:00 - 1 zł
 • 9:00 - 14:00 - bezpłatnie
 • 14:00 - 15:00 - 1 zł
 • 15:00 - 16:00 - 1 zł

Ubezpieczenie dzieci od następstw nieszczęśliwych wypadków

- na pierwszym zebraniu w roku szk. 2018/2019, wybrani przez Państwa członkowie Rady Rodziców, podjęli decyzję o rodzaju i formie grupowego ubezpieczenia NNW dla dzieci. Wybrano ofertę Towarzystwa Ubezpieczeniowego Allianz. Ubezpieczenie jest dobrowolne. Kwotę wybranego wariantu prosimy wpłacać na konto Rady Rodziców: 73 9395 0008 0010 1127 3000 0001

  • z dopiskiem: "wariant nr ...., imię i nazwisko dziecka, grupa"
   • Towarzystwo Ubezpieczeniowe Allianz - dobrowolna składka roczna w trzech wariantach do Państwa wyboru /szczegóły do pobrania w sekretariatach przedszkola /
   • Druk zgłoszenia szkody >> pobierz <<

Płatności za ubezpieczenie należy dokonywać do końca miesiąca października 2018 r. Po wskazanym terminie Zarząd Rady Rodziców rozliczy ubezpieczenie z firmą ubezpieczeniową. Ubezpieczenie obowiązywać będzie od dnia 1 października 2018 r. do dnia 30 września 2019 r. 24 godziny na dobę. 

 

Fundusz Rady Rodziców - kwotę składki rocznej ustalili przedstawiciele poszczególnych grup na pierwszym zebraniu Rady Rodziców :

Dobrowolna składka roczna w roku szkolnym 2018/2019 wynosi 200 zł.

   Możliwe warianty płatności:
   • miesięcznie,
   • kwartalnie,
   • w dwóch ratach,
   • jednorazowo

Ostatnią płatność prosimy regulować do końca miesiąca marca 2019 r.

Wpłaty prosimy kierować na numer konta Rady Rodziców:  

73 9395 0008 0010 1127 3000 0001

z dopiskiem imienia i nazwiska dziecka oraz numeru grupy 

Z funduszu Rady Rodziców finansowane są m.in. : przedstawienia teatralne organizowane na terenie przedszkola, prowadzenie imprez o charakterze masowym np. bal karnawałowy, festyny rodzinne, prezenty z okazji Mikołajek, wyjazdy do Teatru Lalek „Pleciuga”, warsztaty kreatywne np. malowania bombek, autokarowe wyjazdy turystyczno – krajoznawcze, prezenty dla dzieci 6 letnich z okazji pożegnania przedszkola, pluszowe misie z okazji Pasowania na przedszkolaka, niespodzianki z okazji Wielkanocnego Zajaczka, itp. Ilość planowanych przez Radę Rodziców atrakcji uzależniony jest od możliwości finansowych, tj. od wpłat dokonywanych przez rodziców oraz ich terminu.

 

 Bezpłatne zajęcia dodatkowe:

   • zajęcia logopedyczne,
   • język angielski,
   • zajęcia rewalidacyjne,
   • gimnastyka ogólnorozwojowa (grupy dzieci starszych),
   • wczesne wspomaganie,
   • zajęcia korekcyjno - kompensacyjne,
   • dobrowolne zajęcia religii (grupy dzieci starszych),

Portale Edukacyjne